FIND OS

Adresse

Åboulevarden 18, 

8000 Aarhus C

Åbningstider

Kontakt

Telefon: 87 310 333

Mail: mail@globen-flakket.dk

Følg os

Persondatapolitik

 

Indledning.

 

Denne persondatapolitik gælder for nuværende og tidligere gæster/kunder/leverandører hos

Globen Flakket.

Som dataansvarlig virksomhed ligger databeskyttelse os meget på sinde. Vi værner om de

personoplysninger, som vi håndterer, og vi sikrer os, at vi lever op til databeskyttelseslovgivningen.

Vi giver de personer, som vi behandler oplysninger om (”de registrerede”), informationer om vores

databehandlinger og om de rettigheder, som man har som registreret.

I denne persondatapolitik beskriver vi vores behandling af oplysninger om gæster, kunder og

leverandører.

 

1. Dataansvarlig

Globen Flakket er dataansvarlig.

Globen Flakkets kontaktoplysninger er:

Åboulevarden 18, 8000 Aarhus C.

CVR nr. 39690640

Tlf. + 45 87310333

Kontaktperson: direktør Nicholai Krogh

E-mail: mail@globen-flakket.dk

 

2. Vores behandlinger af personoplysninger

Globen Flakket håndterer alle personlige oplysninger i overensstemmelse med

gældende persondatalovgivning.

Globen Flakket indgår aftale med gæster, kunder og leverandører om levering – køb

og salg – af forskellige serviceydelser og produkter.

Når en gæst/kunde bestiller og køber én eller flere af Globen Flakket serviceydelser,

og som led heri afgiver sine personoplysninger til Globen Flakket, giver denne

samtidig sit samtykke til, at gæstens/kundens/leverandørens personoplysninger kan behandles af

Globen Flakket.

Det samme gør sig således også gældende for så vidt angår de eventuelle personoplysninger, som

leverandører til Globen Flakket afgiver til Globen Flakket i forbindelse

med afgivelse af tilbud eller indgåelse af aftaler med Globen Flakket.

 

3. Globen Flakket indsamling af personoplysninger

Personoplysninger indsamles af Globen Flakket på følgende vis:

 Når en gæst/kunde – eller en repræsentant for denne – vælger at indhente tilbud på og/eller

købe en af Globen Flakket er serviceydelser/produkter, eller når en leverandør

afgiver tilbud eller sælger produkter eller serviceydelser til Globen Flakket.

        Fra B2C og fra B2B marked.

        Gennem browser cookies og web beacons.

        I forbindelse med almindelig korrespondance med gæster/kunder/leverandører.

        I forbindelse med brug af Globen Flakket digitale ydelser.

        Ved deltagelse i Globen Flakket eventuelle kunde/loyalitetsprogram og ved

abonnement på Globen Flakket eventuelle nyhedsbrev.

        Fra sociale medier, public relations, reklame- og analyseudbydere samt offentlige registre.

        Via video- og tv-overvågning.

        Når leverandører indgår aftaler med Globen Flakket eller afgiver tilbud til

Globen Flakket.

Indsamling og behandling af personoplysninger, jf. ovenstående vil altid ske i henhold til gældende

persondatalovgivning.

Videoovervågning, der måtte være/blive opsat, sker som led i kriminalitetsforebyggelse og fungerer

derudover som et tryghedsskabende tiltag for medarbejdere og gæster.

 

4. Oplysninger som Globen Flakket indsamler

Globen Flakket indsamler følgende personoplysninger:

        Navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, fødselsdato samt andre almindelige ikke

personfølsomme personoplysninger.

        Betalingskortoplysninger – typisk som garanti for en reservation og til betaling af middag.

        Øvrige bank- og betalingsoplysninger – typisk som garanti for kreditgivning eller ved betaling

af eksempelvis depositum.

        Demografiske oplysninger.

        Købshistorik herunder også brugen af Globen Flakket eventuelle app og/eller

andre digitale serviceydelser.

        Betalingshistorik

        Browserinformationer.

        Brugen af Globen Flakket eventuelle kunde/loyalitetsprogram.

        Billedinformation fra Globen Flakket sociale medier og andre digitale platforme

tilhørende Globen Flakket

        Oplysninger fra Globen Flakkets sociale medier og andre digitale platforme

tilhørende Globen Flakket.

        Oplysninger fra Globen Flakket kundeundersøgelser.

        Oplysninger fra eventuelle udbudte konkurrencer.

        Oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

        Oplysninger om gæstens/kundens virksomhed og relevante kontaktpersoner.

        Oplysninger, der indgår i vores korrespondance med dig.

        Oplysninger om leverandørers virksomhed samt oplysninger om relevante kontaktpersoner

og nøglepersoner herunder key accounts.

En gæst/kunde/ leverandør kan frivilligt og efter eget valg give Globen Flakket

yderligere personoplysninger, som denne mener kan have betydning for Globen Flakket betjening og

servicering af gæsten/kunde/leverandøren, eller som den pågældende mener

bør gives af sikkerhedsmæssige hensyn.

Dette kan f.eks. være oplysninger om:

        Handicap

        Allergi

        Særlige fødevarepræferencer

        Andre helbreds- eller medicinoplysninger

Hvis en gæst/kunde/leverandør frivilligt og efter eget valg vælger at afgive sådanne oplysninger

opfatter Globen Flakket dette som et samtykke til at kunne registrere og gemme disse

følsomme oplysninger om den pågældende.

Udover de oplysninger som Globen Flakket modtager direkte fra gæster/kunder

/leverandører, vil Globen Flakket i nogle tilfælde indhente eller behandle yderligere

oplysninger, som Globen Flakket har modtaget af tredjeparter, f.eks. et rejsebureau,

bookingportal, en anden formidler eller en ansat i den virksomhed, hvor den registrerede er ansat.

Hvor dette er tilfældet er den pågældende tredjepart pligtig til at informere de pågældende

gæster/kunder/leverandører om Globen Flakket vilkår og betingelser samt

Globen Flakket persondatapolitik. Det er også den pågældende tredjeparts ansvar at

sikre, at der er det fornødne juridiske grundlag til indsamling og behandling af de pågældende

oplysninger, herunder indhente evt. fornødent samtykke til behandling af eventuelle følsomme

oplysninger.

 

5. Betaling med betalingskort

Globen Flakket anvender Nets til indløsning af betalinger med betalings- og

kreditkort. Globen Flakket er godkendt og certificeret af Pengeinstitutternes

Betalingssystem (www.pbs.dk).

Ved bestillinger og bookinger gemmer Globen Flakket de oplysninger, som

gæsten/kunden/leverandøren har givet, i indtil 5 år, hvorefter oplysningerne slettes.

Udover håndtering af bestillingen, bliver de afgivne oplysninger alene brugt, hvis en

gæst/kunde/leverandør f.eks. henvender sig med spørgsmål, eller hvis der er fejl i bestillingen.

6. Hvad er formålet med indsamlingen og behandlingen?

Globen Flakket indsamler alene personoplysninger, som er nødvendige for at opfylde

de aftaler, der indgås med gæster/kunder/leverandører om levering af serviceydelser, f.eks. et

middagsarrangement, eller køb/salg af produkter eller ydelser.

Det er den enkelte aftales indhold/serviceydelsens karakter, som er bestemmende for, hvilke

personoplysninger Globen Flakket indsamler og behandler, og som er bestemmende

for formålet med indsamlingen.

Formålet med indsamling og behandling af personoplysninger vil primært være:

        Behandling af gæsters/kunders booking og køb af Globen Flakket

serviceydelser, produkter og gavekort.

        Behandling af leverandørers tilbud om – og salg – af produkter og ydelser

        Kontakt til gæsten/kunden før, under eller efter dennes ophold.

        Opfyldelse af gæstens/kundens anmodning om tilbud på eller køb af serviceydelser.

        Forbedring og udvikling af Globen Flakket serviceydelser.

        Tilpasning af Globen Flakket markedsføring, public relations og øvrig

kommunikation.

        Analyse og rapportering af gæster/kunders/leverandørers brugeradfærd og markedsføring

overfor disse

        Tilpasning af Globen Flakket samarbejdspartneres kommunikation og

markedsføring til gæster/kunder/leverandører.

        Administration og vedligeholdelse af gæsters/kunders/leverandørers relation til Globen Flakket, herunder deltagelse i Globen Flakket eventuelle

kunde/loyalitetsprogram, opdyrkning af nye kunder samt løbende samhandel.

        Opfyldelse af lovkrav.

 

7. Hjemmel – det juridiske grundlag – for behandlingen

Globen Flakket vil oftest behandle personoplysninger, fordi det er nødvendigt for at

opfylde en aftale med Globen Flakket, som en gæst/kunde eller en leverandør er part

i. Det kan for eksempel være i forbindelse med arrangement, mødeafvikling og/eller håndtering og

opfyldelse af samarbejds- og leverandøraftaler.

Yderligere vil Globen Flakket behandle personoplysninger i forbindelse med booking

forud for en middagsreservation, afvikling af møder, selskaber, mv. samt forud for indgåelse af

leverandøraftaler.

I nogle tilfælde vil Globen Flakket behandling af personoplysninger finde sted som

led i, at Globen Flakket forfølger en legitim/saglig interesse, som går forud for den

gæstens/kundens/leverandørens (den registreredes) interesser.

En sådan legitim interesse, kan eksempelvis være udarbejdelse af statistik, kundeundersøgelser,

markedsføring og analyse af generel gæste/kundeadfærd, som har til hensigt generelt at forbedre

oplevelsen hos Globen Flakket og kvaliteten af Globen Flakket serviceydelser og produkter.

Hvis en gæst/kunde i forbindelse med dennes ophold/besøg hos Globen Flakket

oplyser særlige personlige præferencer eller hensyn, herunder f.eks. helbredsmæssige oplysninger,

handicap, religiøs overbevisning eller lignende, anvender Globen Flakket alene

oplysningerne til at sikre, at der tages hensyn til gæstens/kundens personlige præferencer,

velbefindende og helbred etc.

I nogle situationer modtager Globen Flakket personoplysninger fra tredjepart, f.eks.

et rejsebureau, en agent eller lignende, bl.a. i forbindelse med gruppebookinger eller booking for

enkelt personer. Når dette sker, er den pågældende tredjepart pålagt at orientere de pågældende

gæster/kunder/leverandører om Globen Flakket vilkår og betingelser samt indholdet

af denne persondatapolitik.

 

8. Den registreredes rettigheder

Efter reglerne i persondataforordningen har de registrerede (kunder/gæster/leverandører)

forskellige rettigheder.

        En registreret har til enhver tid ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger Globen Flakket behandler om den registrerede.

        En registreret har til enhver tid ret til at få berigtiget og opdateret de personoplysninger, som

Globen Flakket har om den registrerede.

        En registreret har til enhver tid ret til at få slettet de personoplysninger, som Globen Flakket har om den registrerede. Hvis en registreret anmoder om sletning, slettes alle

de oplysninger, som Globen Flakket ikke efter lovgivning er forpligtet til at

skulle gemme. En sletning af den registreredes oplysninger kan i nogle tilfælde betyde, at

Globen Flakket ikke kan opfylde evt. indgåede aftaler eller levere visse

serviceydelser til den registrerede.

        Hvis nogle af de oplysninger, som Globen Flakket har om den registrerede er

givet på baggrund af den registreredes samtykke, har denne til enhver tid ret til at trække

samtykket tilbage, hvilket betyder, at oplysningerne slettes eller ikke længere anvendes af

Globen Flakket. Dette gælder ikke for oplysninger, jf. ovenfor som Globen Flakket lovmæssigt

forpligtede til at gemme.

Muligheden for at anmode om sletning mv. kan dog være begrænset af hensyn til beskyttelsen af

andre personers privatliv, forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder samt f.eks. af

hensyn til muligheden for at håndhæve potentielle retskrav.

Den registrerede kan til hver en tid skriftligt bede Globen Flakket om at få en oversigt

over og en kopi af de personoplysninger om den registrerede, som Globen Flakket er i

besiddelse af.

En skriftlig anmodning herom skal underskrives af den registrerede og indeholde dennes navn,

adresse, telefonnummer, e-mailadresse.

Den registrerede kan også kontakte Globen Flakket, hvis den registrerede mener, at

dennes persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller i strid med andre retlige

forpligtelser, f.eks. den aftale/kontrakt, som den registrerede har med Globen Flakket

Skriftlig anmodning sendes til Globen Flakket, se kontaktoplysninger ovenfor under

pkt. 1

Globen Flakket vil så vidt muligt indenfor 1 måned efter modtagelsen af den

registreredes skriftlige anmodning sende svar til den registreredes postadresse.

Hvis den registrerede beder om rettelse og/eller sletning af sine personoplysninger, vil Globen Flakket vurdere,

om betingelserne for anmodningen er opfyldt, og Globen Flakket er vil i så fald gennemføre ændringer

eller sletning så hurtigt som muligt.

Globen Flakket tager forbehold for at afvise anmodninger, som har karakter af

chikanøs gentagelse eller som kræver uforholdsmæssige tekniske foranstaltninger (f.eks. udvikling af

et nyt IT-system), eller som påvirker beskyttelsen af andre registreredes personoplysninger, eller i

andre situationer hvor det vil være uforholdsmæssigt ressourcekrævende eller meget kompliceret at

imødekomme anmodningen.

 

 

 

9. Sikkerhed

Globen Flakket beskytter den registreredes personoplysninger, og har fastlagt

retningslinjer, der beskytter den registreredes personoplysninger mod, at der sker uautoriseret

offentliggørelse og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Kun de personer/ansatte hos Globen Flakket, der har i kraft af deres jobfunktion har

behov for de registreredes personoplysninger har adgang hertil. Globen Flakket

kontrollerer løbende, at der ikke sker uautoriseret adgang til de registreredes personoplysninger.

Globen Flakket tager løbende backup af de registrerede personoplysninger.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, hvor der en høj risiko for misbrug af de registreredes

personoplysninger, herunder f.eks. identitetstyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden

form for misbrug, vil Globen Flakket underrette de registrerede om

sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt

Globen Flakket sikkerhedsprocedurer bliver løbende revurderet og opdateret i

forhold til den teknologiske udvikling.

 

10. Deling af personoplysninger

Vi viderebringer ikke oplysninger til en tredjepart uden dit samtykke, medmindre det er nødvendigt,

for at vi kan rådgive og betjene dig, eller fordi det er nødvendigt for at sikre overholdelse af

gældende dansk lovgivning. Vi bruger ikke dine informationer til andre formål end de formål, som er

beskrevet i denne Persondatapolitik.

Globen Flakket benytter sig af en række eksterne leverandører af IT-services, ITsystemer, betalingsløsninger, etc.

Globen Flakket indgår løbende databehandleraftaler med de af Globen Flakket leverandører/vores

databehandler, hvor dette iflg. Datatilsynet kræves, og hvorved det

også i forhold til eksterne databehandler sikres, at disse fastholder et fornødent og højt

beskyttelsesniveau, hvad angår de registreredes personoplysninger.

For at kunne opfylde aftaler med de registrerede og for at imødekomme gæster og kunders behov

deler Globen Flakket udvalgte personoplysninger med eksterne leverandører såsom

øvrige restauranter, hoteller, natur- og kulturvejledere, udbydere af turistattraktioner etc. Dette sker

udelukkende efter aftale med gæsten/kunden med henblik på at kunne betjene og hjælpe

gæsten/kunden bedst muligt i forbindelse med dennes planlægning af f.eks. middag, ophold, besøg

til turistattraktioner, forberedelse af transport mm.

Globen Flakket er i nogle tilfælde lovmæssigt forpligtede til at videregive

personoplysninger eller forpligtede hertil som følge af en afgørelse fra en offentlig myndighed. Vi

videregiver eller overlader personoplysninger til følgende kategorier af modtagere:

        Bankforbindelser i forbindelse med administration af betalinger

        inkasso og kreditoplysningsbureauer ved misligholdelse af betaling samt ved opslag i

kreditoplysningsbureau.

       –   Skattemyndigheder og andre myndigheder i forbindelse med lovpligtige indberetninger.

 

11. Sletning af personoplysninger

Globen Flakket sletter dine personoplysninger, når Globen Flakket

lovmæssige forpligtelse ophører, eller når formålet med at indsamle og behandle oplysningerne ikke

længere er til stede. Globen Flakket følger generelt den opbevaringsfrist, der gælder

efter bogføringsloven. For at sikre korrekt håndtering af tilbagevendende kundeforhold, potentielle

reklamationssager og garantiforpligtelser og for at kunne leve op til vores forpligtelser, har vi

vurderet, at det er nødvendligt at gemme oplysninger i op til fem år plus indeværende fra

forretningsforholdet er ophørt.

 

12. Cookies

Globen Flakket anvender cookies. Yderligere oplysning om Globen Flakket cookiepolitik kan indhentes

på hjemmesiden www.globen-flakket.dk

 

13. Klage

Klage over Globen Flakket behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet,

BORGERGADE 28, 5, 1300 KØBENHAVN K, TELEFON 3319 3200 – E-MAIL dt@datatilsynet.dk

 

14. Ændringer i persondatapolitikken

Såfremt Globen Flakket foretager ændringer i vores persondatapolitik, vil disse

ændringer altid være opdateret på vores hjemmeside under menupunktet ”Persondatapolitik”. Vi

anbefaler, at du løbende tjekker hjemmesiden under vores persondatapolitik for eventuelle

ændringer.

15. Dokumentoplysning

Dette er 2023 versionen af Globen Flakket persondatapolitik opdateret den 2. februar 2023

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.